Klik hier voor:

 

Economisch belang van superondernemingen wordt overschat

Onze economie drijft op bedrijven die echte producten maken en niet op superondernemers, zoals je die tegenkomt in de financiële wereld (bankiers, vastgoedhandelaren). Hoewel hun aandeel in de ec... lees meer

Volgende week een pensioenakkoord?

De Volkskrant verwacht dat kabinet en vakbeweging begin volgende week een akkoord zullen bereiken over de hervorming van het pensioenstelsel. Om de vakbeweging over de streep te trekken is het kabinet... lees meer

Uit onderzoek blijkt: na de verkiezingen worden bedrijven gematst en burgers gepakt.

Het Tweede Kamerlid Martin van Rooijen van 50PLUS wees er in het debat over de regeringsverklaring van 2017 al op: de doorberekening door het Centraal Planbureau van de beloftes in de verschillende ve... lees meer

Dalende beurs maakt eind aan herstel van pensioenfondsen

De goede en slechte berichten rond de positie van de pensioenfondsen wisselen elkaar in snel tempo af. Meldde het ABP kortgeleden een verbetering van de beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgra... lees meer

Nieuwe Ombudsman Pensioenen

Per 1 januari van volgend jaar wordt Henriëtte de Lange (49) de nieuwe Ombudsman Pensioenen. Ze is onafhankelijk en bemiddelt in klachten en geschillen over de uitvoering van een pensioenreglemen... lees meer

Pensioenhervorming zonder vakbeweging?

Als het niet kan in samenwerking mét vakbonden en werkgevers, dan maar zónder: het kabinet onderzoekt of het tot een hervorming van het pensioenstelsel kan komen, desnoods zonder medewer... lees meer

AOW-leeftijd niet omhoog

De AOW-leeftijd hoeft in 2024 niet omhoog. De levensverwachting van Nederlanders stijgt wel, maar niet in zo’n tempo dat de AOW-grens met 3 maanden omhoog moet. Dit blijkt uit cijfers van het Ce... lees meer

Coen Teulings: Negeer het advies van DNB

Het is vooral De Nederlandsche Bank die de grootste blokkade vormt voor een akkoord over een nieuw pensioenstelsel. De bank houdt halsstarrig vast aan de risicovrije rekenrente. Dat is het percentage... lees meer

ABP: Pensioenen lopen uit de pas

Met 104,7% kwam de beleidsdekkingsgraad van het ABP het afgelopen kwartaal voor het eerst sinds 2014 boven het minimaal vereiste niveau van 104,2%. Bij een beleidsdekkingsgraad van 110% mag het ABP de... lees meer

Toon meer berichten