Driekwart Nederlanders reserveert voor zijn pensioen

Driekwart (76%) van de werkende Nederlanders heeft een of meerdere maatregelen genomen om na pensionering te kunnen blij... lees meer

Economisch belang van superondernemingen wordt overschat

Onze economie drijft op bedrijven die echte producten maken en niet op superondernemers, zoals je die tegenkomt in de fi... lees meer

Minister is wachten op nieuw pensioenstelsel beu

Als het pensioenstelsel niet snel hervormd wordt zullen veel burgers hun vertrouwen in hun pensioen verliezen, vreest mi... lees meer

Volgende week een pensioenakkoord?

De Volkskrant verwacht dat kabinet en vakbeweging begin volgende week een akkoord zullen bereiken over de hervorming van... lees meer

Uit onderzoek blijkt: na de verkiezingen worden bedrijven gematst en burgers gepakt.

Het Tweede Kamerlid Martin van Rooijen van 50PLUS wees er in het debat over de regeringsverklaring van 2017 al op: de do... lees meer

Dalende beurs maakt eind aan herstel van pensioenfondsen

De goede en slechte berichten rond de positie van de pensioenfondsen wisselen elkaar in snel tempo af. Meldde het ABP ko... lees meer

Nieuwe Ombudsman Pensioenen

Per 1 januari van volgend jaar wordt Henriëtte de Lange (49) de nieuwe Ombudsman Pensioenen. Ze is onafhankelijk en... lees meer

Pensioenhervorming zonder vakbeweging?

Als het niet kan in samenwerking mét vakbonden en werkgevers, dan maar zónder: het kabinet onderzoekt of h... lees meer

AOW-leeftijd niet omhoog

De AOW-leeftijd hoeft in 2024 niet omhoog. De levensverwachting van Nederlanders stijgt wel, maar niet in zo’n tem... lees meer

Toon meer berichten